کاربراتورCG125 جعبه فلزی (KEIHIN)

ریال

30 عدد در کارتن