صافی بنزین آهنربادار با شیلنگ

99.000 ریال

1000 عدد در کارتن

صافی بنزین آهنربادار با شیلنگ